Contact

Digital Forensics Trainingen

EnCase DF410-NTFS

In deze vierdaagse training leren de cursisten om te gaan met de technische uitdagingen van het Windows NTFS bestandssysteem en bovendien hoe u de Master File Table aan een diepgaande analyse kunt onderwerpen.

Dit is een intensieve, praktijkgerichte training met praktische voorbeeldcases.

Voor wie is deze training bedoeld?
De hands-on training is bedoeld voor ervaren digitaal rechercheurs, netwerkbeheerders en de IT-security beheerders die meer inzicht willen krijgen in NTFS en Windows netwerken in relatie tot cyber crime. De deelnemers aan deze training worden geacht bekend te zijn met EnCase. Bovendien dienen ze ruime ervaring te hebben opgedaan op het gebied van computeronderzoek.

Wat leert u tijdens de EnCase DF410-NTFS trainingen?

  • De Master File Table (MFT) grondig te analyseren.
  • Het NTFS bestandssysteem te doorgronden.
  • Windows artefacts te onderzoeken en hun bewijswaarde in te schatten.
  • Gewiste NTFS partities terug te vinden.
  • Register-informatie te begrijpen zoals de NTUSER.DAT en de SAM-file.