Contact

Trainingen

OSINT Plus

De OSINT (Open Source Intelligence) Plus training is ter aanvulling op de OSINT Basis training. Voor rechercheurs en anderen die zich bezighouden met online informatievergaring, is meer informatie over diepgaander internet onderzoek en internet monitoring van toegevoegde waarde. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op het technische vlak van internetonderzoek. Hierbij komt het ‘hoe’ en ‘waarom’ aan bod.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is geschikt voor de rechercheurs en onderzoekers die regelmatig het internet raadplegen t.b.v. (opsporingsonderzoeken). Verder is het wenselijk dat de cursist reeds de OSINT niveau 1 training heeft afgerond.

Wat leert u tijdens de training?
Aan het einde van deze training heeft u geleerd hoe u een opsporingsonderzoek uitvoert en rapporteert aan de hand van OSINT (Open Source Intelligence). U weet hoe het Domain Name System (DNS) werkt, hoe u zoekt binnen websites, wat encryptie is en hoe u een mailheader interpreteert. Ook bent u bekend met de verschillen tussen het Clear web, het Deep web en het Darknet. Verder heeft u inzicht in de verschillende cryptocurrencies en de werking ervan.