Contact

Trainingen

Cybercrime & Opsporing Plus

De Plus training is een vervolg op de Cybercrime & Opsporing Basis training. Gedurende de tweedaagse training leert de rechercheur diepgaander internetonderzoek uit te voeren. Hierbij leert de cursist online sporen van cybercriminelen te herkennen en deze om te zetten in kansen voor het opsporingsonderzoek. Een belangrijk aspect hierbij is het binnen de juridische kaders kunnen vorderen van onder meer gebruikersgegevens. Deze gegevens kunnen een bron van informatie bevatten die binnen het onderzoek weer nieuwe mogelijkheden bieden.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is geschikt voor rechercheurs die kleinschalige cybercrime onderzoeken uitvoeren. Het is wenselijk dat de deelnemers reeds de cybercrime & opsporing basis training hebben gevolgd.

Wat leert u tijdens de training?
Aan het einde van deze training bent u op de hoogte van hoe u internetonderzoek uitvoert en rapporteert. U weet anonimiseringstechnieken toe te passen, gebeurtenissen te zoeken en te monitoren, mailheaders te interpreteren en uzelf te wapenen tegen cybercrime.