Contact

Trainingen

Cybercrime & Opsporing Basis

Rechercheurs worden momenteel ook ingezet voor het doen van kleinschalige cybercrime onderzoeken. Door de maatschappelijke digitalisering nemen dit soort onderzoeken in de toekomst toe. De onderzoeken van de rechercheurs zullen vaker een groot cyber component hebben. Daarnaast kan ook in opsporingsonderzoeken waar geen sprake is van cybercrime, digitale kennis van grote meerwaarde zijn. Basiskennis van hoe het internet werkt, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van cybercrime zijn en kennis van het juridisch kader omtrent cybercrime, vergroot de slagingskans van een cybercrime opsporingsonderzoek. Tijdens deze training komen deze onderwerpen dan ook aan bod. Verder leren de cursisten de basisvaardigheden van internetonderzoek.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is geschikt voor rechercheurs belast met kleinschalige cybercrime onderzoeken. Wij raden aan om na deze basistraining ook de Plus training te volgen.

Wat leert u tijdens de training?
Aan het einde van deze training bent u op de hoogte van de trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen rondom cybercrime en digitalisering. Daarnaast bent u in staat cybercrime aangiftes op te nemen. Verder heeft u geleerd welke sporen een cybercrimineel achterlaat. Ook weet u hoe u deze sporen via o.a. zoekmachines en sociale media achterhaalt.