Contact

Trainingen

OSINT

Het internet bevat een onnoemelijke hoeveelheid aan data. Deze data kan van toegevoegde waarde zijn in onderzoeken. Door gebruik te maken van Open Source Intelligence (OSINT) kan de onderzoeker/rechercheur data achterhalen die voor het onderzoek van belang is. Zo kunnen bijvoorbeeld sociale netwerken in beeld gebracht worden, nieuwsberichten worden verzameld en geanalyseerd en kan er inzicht verkregen worden in publicaties op fora. Tijdens de OSINT trainingen leren onderzoekers/rechercheurs de juiste vaardigheden om data van het publieke internet te verzamelen en deze te duiden. Welke informatie is juist, welke gegevens zijn betrouwbaar en hoe kunnen de gevonden resultaten goed worden vastgelegd? Deze vragen worden tijdens de trainingen beantwoord.