Contact

Analytics Trainingen

TextChart Training

IBM i2 TextChart is een krachtig programma om informatie uit ongestructureerde teksten te visualiseren. Het kan ook gebruikt worden om teksten vanuit iBase verder uit te werken en aan de database toe te voegen. Ook nieuwe informatie vanuit i2 TextChart kan als record in iBase worden opgeslagen.

Voor wie is deze training bedoeld?
Onderzoekers en analisten die zich bezig (gaan) houden met het invoeren, analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden ongestructureerde onderzoeksgegevens.

Wat leert u in de i2 TextChart Training?

  • Het aanmaken van een workspace en het toevoegen van verschillende soorten documenten aan deze workspace.
  • Het toevoegen van pictogrammen aan het schema op basis van gevonden tekstfragmenten en het leggen van relaties tussen de schema-elementen.
  • Creëren van themalijnen en gebeurtenissen om tijdsaspecten te kunnen weergeven.
  • Het toevoegen van attributen aan pictogrammen en themalijnen om specifieke kenmerken te kunnen weergeven van personen, plaatsen, voertuigen etc.
  • Lay-out-mogelijkheden van schema’s toepassen om de weergave nog overzichtelijker te maken.
  • Het vinden van trefwoorden die betrekking hebben op elementen die al in het schema zijn weergegeven.
  • Het koppelen van de gevonden tekstpassages aan elementen in het schema.
  • Het gebruik van i2 TextChart workspaces in andere applicaties zoals IBM i2 Analyst’s Notebook en Chart Reader.
  • i2 TextChart gebruiken in combinatie met iBase (speciaal voor iBase-gebruikers).