Contact

Analytics Trainingen

Excel training voor Recherche en Analyse

Deze Excel training is speciaal bedoeld voor rechercheteams. Het hoofddoel van de training is om rechercheteams handvatten te geven om met behulp van Excel aangeleverde data te kunnen verwerken, analyseren en interpreteren. Dit wordt onder meer gedaan door basisbegrippen te bespreken die toch vaak onbekend of vergeten zijn bij Excel-gebruikers. Onderwerpen die onder andere aan bod komen:  

  • Voorwaardelijke opmaak
  • Het bekijken van sub-totalen
  • Gegevens analyseren met draaitabellen
  • Het werken met verschillende formules

Wilt u meer informatie of zich inschrijven voor deze training, neem dan contact met ons op.