Contact

OpenText Endpoint Solutions

Enforce Riskmanager

De hoeveelheid gegevens die vandaag op elektronische systemen wordt opgeslagen explodeert en groeit met een exponentiële snelheid. Organisaties krijgen steeds meer te maken met datalekken, privacy kwesties en wet- en regelgeving. Hierdoor is het inzichtelijk hebben van waar gevoelige data zich bevindt cruciaal. EnForce Riskmanager stelt u in staat om op een geautomatiseerde manier proactief te identificeren, categoriseren, herstellen en, waar nodig verwijderen, van privé- of gevoelige data binnen uw organisatie. De oplossing biedt het diepste niveau van inzicht en controle over elektronische gegevens over alle endpoints, bestandsshares, servers en cloud repository's. Door inzicht te krijgen waar gevoelige data bevindt binnen de organisatie, bent u beter in staat datalekken te voorkomen, privacy kwesties te voorkomen en compliant te zijn aan de betreffende wet- en regelgeving.

De oplossing biedt het diepste niveau van inzicht en controle over elektronische gegevens over alle endpoints, bestandsshares, servers en cloud repository's. Door inzicht te krijgen waar gevoelige data bevindt binnen de organisatie bent u beter in staat datalekken te voorkomen, privacy kwesties te voorkomen en compliant te zijn aan de betreffende wet- en regelgeving.

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact met ons op.

Contact