Contact

MD5/GetData

Mount Image Pro

Mount Image Pro is een tool voor het analyseren van datakopieën voor forensisch onderzoek.

De datakopie wordt als een driveletter in de Windows directory van de onderzoeks-PC getoond en de inhoud kan vervolgens worden onderzocht. Mount image pro kan met de volgende forensische kopieën overweg:

  • EnCase .E01 , ex01 , .L01 , .LX01
  • AccessData .AD1 DD en RAW-afbeeldingen ( Unix / Linux)
  • Forensische File Format .AFF
  • NUIX .MFS01
  • ProDiscover
  • SafeBack v2
  • SMART
  • XWays .CTR

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact met ons op.

Contact