Contact

Amped

Amped FIVE

Amped FIVE biedt rechercheurs een oplossing voor het efficiënt en snel verwerken en analyseren van digitale foto- en videobeelden.

Na het onderzoeken van de foto- en videobeelden volgt een heldere presentatie van het aangetroffen bewijsmateriaal gebruikmakend van een geheel eigen workflow methodiek. Door deze unieke technologie biedt Amped Five rechercheurs een waardevolle onderzoekstool die een aantal problemen adresseert die anders gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien.

Data integriteit
Five functioneert volledig onafhankelijk van andere systemen en verwerkt de data snel en efficiënt, van het verbeteren van lage kwaliteit CCTV video tot ‘fingerprint analysis’. Data integriteit is één van de belangrijkste elementen in digitaal forensisch onderzoek en dat geldt ook voor Amped Five.

Advocaten in een rechtszaak onderkennen bepaalde zwakheden van elektronisch bewijsmateriaal en zullen dit uitsluiten zodra er sprake is van vermeende manipulatie. In de praktijk wordt digitaal bewijsmateriaal wat niet goed is gedocumenteerd of waar onduidelijkheid bestaat over de integriteit uitgesloten van de rechtsprocedure.

De filosofie bij het ontwerpen van Five is dat het onderzoek wordt gedaan op basis van een kopie van het originele materiaal, gebruik makend van filters. Dit betekent dat het digitaal onderzoek het originele bewijsmateriaal op geen enkele wijze aantast of verstoort.

Origineel blijft intact
Of het nu gaat om het laden van videobeelden, het exporteren van een videofragment, het toepassen van ‘denoising’, het selecteren van frames of het berekenen van afmetingen binnen een videofragment: het origineel blijft volledig intact. Bovendien voorziet het filterconcept in een zeer voorspelbare workflow: ieder filter gebruikt het resultaat van het vorige filter als input gedurende de stappen in het onderzoeksproces en creëert een nieuw outputfilter.

Ook kunnen de filter worden aangepast om de effecten op één van de voorgaande filters te onderzoeken. Op deze manier is het mogelijk om te zien hoe aanpassing van bepaalde waarden van een filter het eindresultaat beïnvloeden. Vooral in complexe onderzoeken met vele filters is dit een zeer effectieve werkwijze.

Trial en error
Trial en error is een veel toegepaste wetenschappelijke benadering binnen forensisch onderzoek. Er wordt geëxperimenteerd met diverse filters en settings om uiteindelijk te komen tot een bruikbare selectie van instellingen te komen om unieke problemen het hoofd te kunnen bieden.

Met de meeste video forensics analysesoftwarepakketten is het vaak zo dat het selectieproces van filters en settings helemaal opnieuw moet worden gedaan als er één filter of setting wordt aangepast. In het ontwerp van Five is hier rekening mee gehouden zodat iedere stap in het proces, of het nu gaat om het vervangen, verwijderen of verplaatsen van filters snel, efficiënt en flexibel kan worden gerealiseerd met behoud van eerder gemaakte selecties. Five garandeert hiermee snelheid, effectiviteit en wetenschappelijke precisie.

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact met ons op.

Contact