Contact

Security Solutions

Security Awareness Campaigns

Verschillende onderzoeken naar de oorzaak van datalekken wijzen uit dat menselijk falen de grootste oorzaak is. De mens wordt gezien als zwakste schakel. Wij zijn het hier niet mee eens. De mens is juist de sterke schakel, mits u hem/haar van de juiste kennis en techniek voorziet. Daarom heeft DataExpert verschillende oplossingen om de Security Awareness te verhogen.

We bieden op verschillende niveaus Security Awareness trainingen aan en hebben specifieke oplossingen zoals Phisme van Cofense om mensen bewust te maken waar op gelet moet worden bij bijvoorbeeld phising mail.

Meer informatie over onze Security Awareness campaigns? Neem contact met ons op.

Contact