Contact

Point Duty

HUNTSMAN

Huntsman verhoogt de productiviteit van analyses door gemakkelijk en efficiënt uw Analyst’s Notebook onderzoek met relevante Web content te verrijken.

Uitdagend in het gebruik van web data, is dat het verspreid staat over het hele web en dat het ongestructureerd is. Huntsman stelt analisten in staat om ongestructureerde data vanuit documenten (inclusief doc, docx, pdf en txt formaten) en online bronnen (inclusief anoniem van Clear, Deep and Dark Web) gemakkelijk aan Analyst’s Notebook charts toe te voegen. Teksten, foto’s van webpagina’s en offline documenten worden getagd en als entiteit, link of attribuut aan de data toegevoegd. Tijdens het creëren van nieuwe entiteiten of links wordt er automatisch gecheckt of de entiteit / link al in de chart bestaat zodat duplicatie voorkomen wordt. Beschikbare metadata zoals het SHA hash wordt aan de nieuw gecreëerde entiteiten / links toegevoegd.

Tevens is het mogelijk om een knipsel te maken van een hele webpagina. Dit van zowel het zichtbare gedeelte als van de desbetreffende pagina inclusief Java script en content. 

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact met ons op.

Contact