Contact

Voornemens voor het nieuwe jaar

Voornemens voor het nieuwe jaar

Het DataExpert team hoopt dat u 2018 al gelukkig en succesvol bent begonnen! Wij wensen u in het bijzonder veel succes bij het vergroten van de veiligheid in onze samenleving. We helpen u daar graag bij.

Terugblik 2017

In 2017 heeft DataExpert ingezet op product innovatie en meer kennisdeling met onze klanten door middel van trainingen, support en consultancy. Nieuwe hard-/software producten voor foto-/video onderzoek, internetonderzoek, opensource analyse, telecom analyse en analyse van ongestructureerde data kunnen we nu geïntegreerd met uw vertrouwde toepassingen, bijvoorbeeld i2, aanbieden. Forensische beveiligingsproducten voor onder andere kritische infrastructuren en bedrijfsdata, on-premise en in de cloud, hebben hun toegevoegde waarde ook bewezen.

Om de producten effectief in uw onderzoek of praktijk te kunnen toepassen is training nodig. De vraag naar technische trainingen op het gebied van Digitaal Forensisch onderzoek en Criminaliteitsanalyse zit in de lift. Dat geldt ook voor de DiEx trainingen op het gebied van internet rechercheren, cybercrime en tactische analyse. DataExpert support is van groot belang gebleken om de digitaal rechercheur, analist en security officer in de praktijk te ondersteunen in zijn werk. En consultancy is nodig voor het klantgericht adviseren over (nieuwe) oplossingen en het projectmatig leveren van de gewenste onderzoeks- of intelligence oplossingen.

Voornemens 2018

Onze belofte aan u en ons goede voornemen is dat we u ook in 2018 de gewenste innovatie en ondersteuning zullen bieden. We investeren in nieuwe mensen en middelen om uw immer toenemende vraag naar producten en services (zoals trainingen) aan te kunnen.

Daarnaast blijven we proactief bijdragen aan een veiligere samenleving. Dit doen we in de eerste plaats door middel van Digital Experience, ons jaarlijkse congres op het gebied van Digital Forensics, Analyse en Cyber Crime/Security. In 2017 hebben ruim 600 klanten uit de Benelux en andere Europese landen dit congres bezocht.

Verder doen we dit door te participeren in veiligheidsprojecten van The Hague Security Delta (HSD), het Institute For Financial Crime (IFFC) en de Hogeschool Leiden, waarmee we samenwerken in het IoT lab, en door bij te dragen aan DEX-NL en andere veiligsheidsconferenties.

Ook vergroten we het maatschappelijk bewustzijn rondom fraude en corruptie middels participatie in het Fraude Film Festival (FFF). Op dit film festival hebben we in 2016 en 2017 over onderwerpen als Match Fixing en Kwetsbare Infrastructuren leerzame documentaires getoond aan een groot publiek.

Samen met u binden we harder en daadkrachtiger de strijd met alle vormen van (cyber)misdaad, w.o. ook fraude, corruptie, ondermijning en terreur, aan. Op naar een veiliger samenleving!