Contact

De gemeentelijke strijd tegen ondermijning en georganiseerde misdaad

De gemeentelijke strijd tegen ondermijning en georganiseerde misdaad

Gemeenten in Nederland staan voor vele uitdagingen. Eén daarvan is het fenomeen Ondermijning. Ondermijning is een reële bedreiging voor de veiligheid in meerdere Nederlandse Gemeenten. Vele stappen worden momenteel genomen om de vermenging van de boven en onderwereld een halt toe te roepen, zowel fysiek als digitaal.  

Door de samenwerking met verschillende Gemeenten zoals uit Noord-Brabant is DataExpert nauw betrokken bij de bestrijding van dit groeiende probleem. In samenwerking met organisaties als VNG/KING en de uitvoerende afdelingen binnen aangesloten Gemeenten wordt continu gewerkt aan het ontwikkelen van een data analyse suite om een doelgerichte en wetmatige werkwijze in de strijd tegen ondermijning te realiseren.

Voor een afdeling binnen het domein Veiligheid van een Gemeente is het belangrijk om efficiënt met signalen om te gaan. Koppeling van basisregistraties en het onthullen van netwerken in deze registraties is daarbij een belangrijk middel voor de analist. Verbanden ontdekken die normaal gesproken verborgen zouden blijven, patronen en/of trends herkennen en diepgaande geografische analyses zijn een greep uit de toepassingen die DataExpert beschikbaar heeft voor de betrokken teams.

Een ‘belemmerende’ factor in het werk van de strategisch of tactisch analist van een Gemeente is wetgeving. Deze wetgeving bestaat om onder andere de privacy van de burger te beschermen en dient met zorg te worden gerespecteerd. Wie mag welke data zien op welk moment en met welk doel voor ogen? Dankzij de flexibel op te bouwen relationele database én analyse oplossingen die DataExpert aanbiedt, kan elke Gemeente doormiddel van maatwerk snel en doeltreffend aan de slag met het vinden van antwoorden in haar data!

Ziet u mogelijkheden voor uw organisatie of Gemeente in het gebruik van een dergelijke toepassing om bijvoorbeeld ondermijning aan te pakken? Neem dan contact op met Edwin Metgod, adviseur Analyse bij DataExpert, via 06-10 55 04 52 of per mail op info@dataexpert.nl.