Contact

Hoe versterkt u uw informatiepositie?

Hoe versterkt u uw informatiepositie?

In de huidige tijd is een grote verscheidenheid aan data voor handen: gestructureerd, ongestructureerd en dit allemaal uit verschillende type bronnen. In deze grote en diverse verscheidenheid aan data zijn veel antwoorden te vinden, mits er de mogelijkheid is qua kennis en technologie om de juiste vraag te stellen aan de data. Hierdoor ontstaat bruikbare informatie uit beschikbare data. Onze ervaring leert dat het vinden van informatie en antwoorden een uitdaging is, niet in de minste plaats omdat een analist voor een groot deel belast wordt met het verzamelen en prepareren van informatie. Door de groeiende informatie voorraad lijkt er steeds minder tijd over te blijven voor het eigenlijke doel van de analist: analyseren van data.

De bovenstaande uitdagingen kunnen opgelost worden door de (onderzoek)processen binnen de organisatie aan te passen en door het beschikbaar stellen van de juiste kennis en technologie. Het resultaat is een automatische verbetering van de informatiepositie. Op basis van volledige, actuele en correcte informatie is het tijdig inschatten van risico’s, oplossen van incidenten, minimaliseren van schade en in het algemeen nemen van de juiste beslissingen een veel efficiënter proces. Samen met DataExpert kunt u uw analist meer ruimte gunnen om te doen wat het  zijn of haar kracht ligt: analyseren en bevindingen treffen.

Meer analyse geeft meer inzicht en bruikbare informatie, meer inzicht betekent mogelijkheid om veiligheidstrends en risico’s te definiëren. Het tijdig in kaart brengen van deze trends en risico’s heeft een directe impact op handhaving, wat eigenlijk de uitvoering is van veiligheid.

Komen deze uitdagingen u bekend voor? Neem contact op met uw account manager bij DataExpert en we gaan graag samen met u dieper op dit onderwerp in!