Contact

Grip op uw data wordt steeds belangrijker.

Grip op uw data wordt steeds belangrijker.

De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 een wetsvoorstel aangenomen dat een meldplicht m.b.t. datalekken regelt. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Ingangsdatum is 1 januari 2016. Is de meldplicht datalekken ingegaan en meldt u een datalek ten onrechte niet bij het CBP? Dan kan het CBP u een boete geven. De maximale boete is € 810.000,- Daarnaast is een Europese wetgeving genaamd General Data Protection Regulation in de maak met soortgelijke strekking die boven onze wet moet gaan.

Om datalekken te voorkomen, moeten bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beveiligen. De Wbp geeft aan dat ze hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen. Dit houdt in dat organisaties moderne techniek moeten gebruiken om persoonsgegevens te beveiligen. En dat ze niet alleen naar de techniek kijken, maar ook naar hoe ze als organisatie met persoonsgegevens omgaan. Wie heeft er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens? En waar bevindt zich deze data überhaupt?

Organisaties die persoonsgegevens gaan verzamelen, moeten vooraf nadenken over de beveiliging hiervan. En beveiliging van persoonsgegevens moet binnen een organisatie een blijvend punt van aandacht zijn.

DataExpert kan u hierbij helpen.

De Business Unit Incident Response levert innovatieve oplossingen om meer zicht en grip te krijgen op uw bedrijfsdata.  Wie heeft toegang tot mijn data? Waar staat mijn data? In de cloud of op servers/laptops/telefoons? Welke data bevat bijv. persoonsgegevens? Hoe kan ik de grip op data verbeteren en hoe rapporteer ik richting CPB bij een mogelijk incident?

DataExpert helpt u met innovatieve oplossingen voor Visibiliteit, Governance/Compliance, Protection & Incident Response m.b.t. uw data met oplossingen van oa:

-          Mandiant: Incident Response Services & Readyness Assessments

-          Netskope: Cloud Security & Goverance Suite voor cloud applicaties

-          Adallom: Cloud Security & Goverance Suite voor cloud applicaties

-          Varonis: Data Classification Framework voor unstructured data

-          Guidance Encase Enterprise: Endpoint forensics & security solutions

-          CodeSealer: Invisible Web Session Firewall voor websites

-          IBM Security: MaaS360: Mobile Device Management as-a-service